Generalforsamling 2023

GIF holder den årlige Generalforsamling i GIF’s klubhus torsdag 16. februar 2023 kl. 18.30

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab
  4. Beretninger fra udvalg (Fitness-, Fodbold-, Gymnastik-, Outdoor- og Stadionudvalg)
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer til bestyrelse og udvalg
  7. Valg af revisorer
  8. Evt.

Aktive og passive medlemmer, som er fyldt 16, har stemmeret ligesom hver husstand kan stemme, hvis mindst et barn er medlem af GIF.

Medlemmer i restance kan ikke stemme.