Børneattester

GIF efterlever reglerne om Børneattester

Som godkendt Folkeoplysende forening i Aalborg Kommune, skal GIF én gang om året bekræfte, at vi indhenter børneattester. Bekræftelsen er også en forudsætning for at modtage kommunalt tilskud.

Siden 2005 har det i praksis betydet, at vi i GIF årligt indhenter børneattester på alle trænere og instruktører + de udvalgsmedlemmer, der har med arrangementer og events at gøre – det vil i praksis sige alle ledere i GIF. Det betyder også, at hvis vedkommende modsætter sig, at GIF indhenter en børneattest, må og vil vi ikke ”ansætte” vedkommende i GIF, ligesom vedkommende ikke må virke i foreningen.

Reglerne om børneattester skal medvirke til at forhindre, at personer, der er dømt for seksuelle overgreb mod børn, uden videre kan få en opgave eller et job, hvor vedkommende er i direkte kontakt med børn.