Organisation

 Gudumholm IF er organiseret som flg.:

 Bestyrelse Navn  Telefon  Mail
Formand Peer Kristensen 25270013 pk@gudumholm-if.dk
Kasserer Simon Kristensen 53544732 kasserer@gudumholm-if.dk
Medlem Linda Klungsøyr Thomsen 24920434 lik@gudumholm-if.dk
Medlem Thomas Kloster 23845949 tk@gudumholm-if.dk
Medlem Ulrik Høyer Kold 24408448 uhk@gudumholm-if.dk
GYMNASTIKUDVALG NAVN TELEFON MAIL
Formand Joan Marianne Nielsen 98140770/
61654326
jmn@gudumholm-if.dk
Medlem Line Buhl Mikkelsen 72398338 lbm@gudumholm-if.dk
Medlem Gitte Hyllested 22160537 ghy@gudumholm-if.dk
Medlem Nicolai Mathiasen x x@gudumholm-if.dk
Medlem Lisa Weikert Larsen 40434510 x@gudumholm-if.dk
Medlem Margrethe Pedersen 23271426
Fodboldudvalg Navn Telefon Mail
Formand Preben Thomsen 41546610 pt@gudumholm-if.dk
Medlem Anna-Sofie Bertelsen 40513965 asb@gudumholm-if.dk
Medlem Frederik Kristensen 41155408 frk@gudumholm-if.dk
Medlem Simon Kristensen 53544732 sk@gudumholm-if.dk
Medlem Josefine Bertelsen 24521908 jbe@gudumholm-if.dk
Medlem Christian Fladkjær Pedersen 22395499 cfp@gudumholm-if.dk
Kampfordeler Frederik Kristensen 41155408 frk@gudumholm-if.dk
Kontingent-ansvarlig Preben Thomsen 41546610  pt@gudumholm-if.dk
fitnessudvalg navn telefon mail
Formand Rasmus Lind Ravn 20910468 rlr@gudumholm-if.dk
Sekretær Kristina Christensen 41672004 kc@gudumholm-if.dk
Medlem Pernille Vestergaard 60666191 pva@gudumholm-if.dk
Medlem Marianne Nørgaard 20226961 mno@gudumholm-if.dk
Medlem Anna-Sofie Bertelsen 40513965 asb@gudumholm-if.dk
Stadionudvalg navn telefon mail
Formand Jan Sulkjær 40280498 js@gudumholm-if.dk
Medlem Lars Bo Christensen x@gudumholm-if.dk
Medlem Morten Vestergaard 40998214 x@gudumholm-if.dk
Shoppen/
Leje af klubhus
Navn Telefon Mail
Kontaktperson Linda Klungsøyr Thomsen 24920434 lik@gudumholm-if.dk
HJEMMESIDE navn telefon mail
Webmaster Birgit & Jacob Pedersen 98316178/
40648822
jp@gudumholm-if.dk