Generalforsamling GIF 2022

GIF holder den årlige Generalforsamling i GIF’s klubhus torsdag 3. februar 2022 kl. 19.00

Bemærk, at generalforsamlingen i år pga. COVID-19 igen holdes med tilmelding og kræver et gyldigt corona-pas. Stemmeberettigede skal tilmelde sig senest tirsdag 1. februar 2022 til Linda Klyngsøyr Thomsen på lik@gudumholm-if.dk eller tlf. 24 92 04 34. Vi opfordrer desuden alle deltagere til at lade sig corona-teste inden fremmøde og naturligvis blive hjemme, hvis man har symptomer.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab
  4. Beretninger fra udvalg (Fitness-, Fodbold-, Gymnastik-, Outdoor- og Stadionudvalg)
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer til bestyrelse og udvalg
  7. Valg af revisorer
  8. Evt.

Aktive og passive medlemmer har stemmeret ligesom hver husstand kan stemme, hvis mindst et barn er medlem af GIF.

Medlemmer i restance kan ikke stemme.