Generalforsamling GIF 2022

GIF holder den årlige Generalforsamling i GIF’s klubhus torsdag 3. februar 2022 kl. 19.00

Bemærk: Der er ændringer pr. 29/1: Det er ikke længere nødvendigt at tilmelde sig på forhånd.

Vi opfordrer alle deltagere til at lade sig corona-teste inden fremmøde og naturligvis blive hjemme, hvis man har symptomer.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab
  4. Beretninger fra udvalg (Fitness-, Fodbold-, Gymnastik-, Outdoor- og Stadionudvalg)
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer til bestyrelse og udvalg
  7. Valg af revisorer
  8. Evt.

Aktive og passive medlemmer, som er fyldt 16, har stemmeret ligesom hver husstand kan stemme, hvis mindst et barn er medlem af GIF.

Medlemmer i restance kan ikke stemme.