Generalforsamling 2024

Gudumholm IF holder den årlige generalforsamling i klubhuset på Stadionvej 11, Gudumholm. Datoen er tirsdag d. 13. februar 2024 kl. 18.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning af formanden
  3. Fremlæggelse af regnskab
  4. Beretninger fra udvalg (Fitness-, Fodbold-, Gymnastik-, Outdoor- og Stadionudvalg)
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer til bestyrelse og udvalg
  7. Valg af revisorer
  8. Evt.

Aktive og passive medlemer, som er fyldt 16 år, har stemmeret ligesom hver husstand kan stemme, hvis mindst et barn er medlem af GIF.

Medlemmer i restance kan ikke stemme.